Det handlar om dig DIG.

  • Lever du ett liv i balans och har en klar livsstrategi?
  • Behöver du stöd för att fatta ett viktigt beslut?
  • Funderar du på att byta jobb eller starta ditt eget företag?
  • Är du i en livssituation där du är okej med hur saker och ting är men du vill ha något mer meningsfullt eller att hitta ditt sanna syfte i livet?

Om du vill blomstra och effektivt nå dina livs- och karriärsmål kanske du vill ha en skarp och säker coach. ASPLUND LIFE COACHING stöder och utmanar dig att förverkliga dig själv och frigöra din verkliga potential både på jobbet och i livet i allmänhet. Jag är här för dig antingen genom några sessioner under en kort tidsperiod (till exempel 1 – 3 månader), eller vi kan arbeta tillsammans i en djupare coach-klient relation under en längre tid.

  • Är du ute efter en förändring till det bättre, att leva det liv du önskar?
  • Behöver du en stabil stödpelare  att prata och bolla dina ideer med?
  • Kommer du äntligen ge den där livsdrömmen en chans som du länge burit inom dig?

Slösa inte bort mer tid. Livet är NU!

Läs mer om ASPLUND LIFE COACHING via menyn på denna hemsida. Allt skrivet material på hemsidan och i de modeller och verktyg som vi använder oss av i coachingen är på engelska. För svensktalande klienter hålls konversationerna givetvis på svenska.

Intresserad? Skicka mig ett email eller ett SMS till mobilen.

Scroll to Top